ที่เที่ยว

แก้ไข

กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยว
คำขวัญ
"แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม
งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี"