ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,184

เกาะไหง

เกาะไหง

เกาะไหง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวดังแป้งยาวตลอดแนวฝั่งตะวันออก ตาม แผนที่เกาะไหง ซี่งเป็นแหล่งกำบังคลื่นลมจากมหาสมุทรได้ดี เกาะไหงเป็นเขตรอยต่อของ จังหวัดกระบี่ และตรัง เราจึงเลือกเดินทางได้ทั้ง 2 จังหวัด


ท่าเรือเกาะไหงจุดจอดเรือมาเกาะไหงขึ้นเรือทุกครั้งต้องระมัดระวังเดี๋ยวผลัดตกเรือได้รีสอร์ทบนเกาะไหงเป็นเกาะที่เงียบสงบมากเกาะม้า - ทะเลหน้าเกาะไหงหาดทรายขาวกระทบกับน้ำทะเลสีฟ้าสวยมาก

หน้าชายหาด เกาะไหง

หน้าชายหาด เกาะไหง

เกาะไหง

เกาะไหง

ท่าเรือ เกาะไหง รีสอร์ท

ท่าเรือ เกาะไหง รีสอร์ท

ยามเช้า เกาะไหง

ยามเช้า เกาะไหง

ยามเช้า เกาะไหง

ยามเช้า เกาะไหง

ยามเช้า เกาะไหง

ยามเช้า เกาะไหง

การเดินทาง

เดินทางจาก ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง จะสะดวกกว่า สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะไปเกาะไหง แต่ก็มีนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะชาวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางจากเกาะลันตา มาเกาะไหง

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --