ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 9,783

เกาะไหง

เกาะไหง

เกาะไหง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวดังแป้งยาวตลอดแนวฝั่งตะวันออก ตาม แผนที่เกาะไหง ซี่งเป็นแหล่งกำบังคลื่นลมจากมหาสมุทรได้ดี เกาะไหงเป็นเขตรอยต่อของ จังหวัดกระบี่ และตรัง เราจึงเลือกเดินทางได้ทั้ง 2 จังหวัด


ท่าเรือเกาะไหงจุดจอดเรือมาเกาะไหงขึ้นเรือทุกครั้งต้องระมัดระวังเดี๋ยวผลัดตกเรือได้รีสอร์ทบนเกาะไหงเป็นเกาะที่เงียบสงบมากเกาะม้า - ทะเลหน้าเกาะไหงหาดทรายขาวกระทบกับน้ำทะเลสีฟ้าสวยมาก

การเดินทาง

เดินทางจาก ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง จะสะดวกกว่า สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะไปเกาะไหง แต่ก็มีนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะชาวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางจากเกาะลันตา มาเกาะไหง

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --