ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,561

ธารโบกขรณี

ธารโบกขรณี

อยู่บริเวณที่ทำการอุทยาน สภาพทั่วไปเป็นธารน้ำธรรมชาติไหลลงมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ซึ่งอยู่ต่างระดับกัน รายรอบด้วยป่าไม้ร่มรื่น ด้านเหนือของธารโบกขรณี มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่แกะสลักจากไม้ ประดิษฐานอยู่ใกล้กับศาลาบูชาเจ้าพ่อโต๊ะยวน-โต๊ะช่อง

ธารโบกขรณี
ธารน้ำธรรมชาติ ผุดไหลออกมาจากถ้ำใต้ภูเขาแห่งนี้ (ระเบิดซูมเลนซ์)

 

ธารน้ำ
ลำธารน้ำไหล กลางฤดูฝน ปลายเดือน ก.ค. น้ำจึงดูไม่ใสนัก

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เที่ยวได้ทุกฤดู

-- ดูเพิ่ม --