ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,564

น้ำตกต้นหาร

อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอ 16 กม. มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมเบญจา เช่นเดียวกับน้ำตกคลองแห้ง แต่มีความสูงน้อยกว่า

ผู้ประสงค์จะพักแรมในเขตอุทยานต้องนำเต็นท์ไปเอง

-- ดูเพิ่ม --