ที่เที่ยว

แก้ไข

พะเยา  สถานที่ท่องเที่ยว

" กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม "