ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 723

หาดคลองหิน

หาดคลองหิน

หาดคลองหิน เป็นหาดที่อยู่ค่อนข้างไกลจะถัดจากหาดคลองนินโดยมีหัวแหลมที่มีลักษณะเป็นเขากั้น หาดนี้เงียบสงบ สะอาด แต่บริเวณชายหาดมักจะมีกองหินอยู่กระจายเป็นหย่อมๆ ไม่ราบเรียบเหมือนหาดอื่นๆ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนในมุมสงบและเป็นธรมชาติ

ชายหาด หาดคลองหิน

ชายหาด หาดคลองหิน

ชายหาด หาดคลองหิน

ชายหาด หาดคลองหิน

ชายหาด หาดคลองหิน

ชายหาด หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ออกจากชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

วิวภูเขาด้านหลัง หาดคลองหิน

วิวภูเขาด้านหลัง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง หาดคลองหิน

ภาพมุมสูง อหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง อหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองหิน

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองหิน

ชายหาดคลองหิน

ชายหาดคลองหิน

ชายหาดคลองหิน

ชายหาดคลองหิน

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --