ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,754

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบางโทง” ตั้งอยู่ในตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ วัดแห่งนี้มีความสวยงามโดดเด่น จนทำให้ชาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างแวะเวียนเดินทางมาชื่นชมกันอย่างไม่ขาดสาย

พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางวัด มีสีเหลืองทองอร่ามตาชวนดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยจุดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์มีความสูงประมาณ 95 เมตร บริเวณรอบๆ มีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ประเทศอินเดีย

โดยรอบของพระมหาธาตุเจดีย์มีทางเดินหรือเรียกว่าระเบียงราย เป็นทางเดินล้อมรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน และมีพระพุทธรูปต่างๆ ประดิษฐานอยู่จำนวนมากตั้งอยู่ตามแนวทางเดินให้กราบไหว้บูชา ซึ่งทางเดินนี้จะเป็นทางที่เชื่อมต่อไปยังองค์เจดีย์ได้เลย ระหว่างที่เราเดินอยู่นั้นก็สามารถชื่นชมความงดงามของฝีมือช่างไทยที่สร้างลวดลายไว้วิจิตรบรรจง รวมทั้งชมทัศนียภาพโดยรอบได้เช่นกัน.

สำหรับภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่า ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่ต่างเดินทางแวะเวียนชมพุทธสถานแห่งนี้ และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และตกแต่งด้วยลายกนกลายไทยอ่อนช้อยอย่างวิจิตรตระการตา

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

องค์พระประธานภายในพระมหาเจดีย์

องค์พระประธานภายในพระมหาเจดีย์

หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

องค์พระประธานภายในพระมหาเจดีย์

องค์พระประธานภายในพระมหาเจดีย์

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พระมหาธาตุเจดีย์

พระมหาธาตุเจดีย์

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ภาพมุมสูง หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

ภาพมุมสูง หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

ภาพมุมสูง หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

ภาพมุมสูง หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

-- ดูเพิ่ม --