ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 378

อาคารนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์

อาคารนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ เป็นที่เก็บรวบรวมซากสิ่งมีชีวิตหรือฟอสซิลที่ประทับอยู่ในหิน มีทั้งรูปโครงกระดูก ใบไม้ ต้นไม้กลายเป็นถ่านหิน รอยตีนสัตว์  พร้อมกับจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม ฟอสซิลเหล่านี้ถูกสำรวจระหว่างการขุดถ่านหินลิกไนต์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

สิ่งที่น่าสนใจ มีนิทรรศการถาวร จัดแสดงฟอสซิลต่างๆ ในตู้กระจก พร้อมป้ายคำอธิบายฟอสซิลสัตว์มีกระดูกสันหลังโบราณหลายชนิด

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ได้ทั้งปี

-- ดูเพิ่ม --