ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 562

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

เรือหลวงลันตา เป็นเรือประเภทยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ USS Stone County (LST-1141) เป็นเรือในชั้น LST-542 ของ ทร.สหรัฐฯ เคยเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม ก่อนส่งมอบให้ไทยตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หลังปลดระวาง ได้ถูกนำมาเพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จังหวัดกระบี่ โดยนำมาจอดที่หน้าที่ทำการ อบจ .กระบี่

เรือรบหลวงลันตา

เรือรบหลวงลันตา

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

รุูปภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

รุูปภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

ภาพมุมสูง พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

เครื่องบินจอดอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

เครื่องบินจอดอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

รุูป

รุูป

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตา

-- ดูเพิ่ม --