ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     อำเภอปราณบุรี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 765 ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อหลายแห่ง มีทะเลที่สวยงาม และคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำขวัญอำเภอปราณบุรี

ปราณบุรีเมืองเก่า เสาหลักเมืองคู่บ้าน สับปะรดหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือทะเลงาม อุทยานสวยล้ำ แม่น้ำปราณคือชีวิต

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอปราณบุรี

อำเภอปราณบุรี ได้แบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลปราณบุรี
  • ตำบลเขาน้อย
  • ตำบลปากน้ำปราณ
  • ตำบลหนองตาแต้ม
  • ตำบลวังก์พง
  • ตำบลเขาจ้าว

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอปราณบุรี

  • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดกับอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปราณบุรี

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --