ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,751

ท่าปอมคลองสองน้ำ

ท่าปอมคลองสองน้ำ

ท่าปอมคลองสองน้ำ บริเวรท่าปอม สายน้ำจืดซึ่งเป็นธารน้ำพุใสสะอาดจากใต้ดิน ไหลรินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง และยังมีน้ำเค็มท่วมถึงยามน้ำขึ้น มีผืนป่ารอบข้างที่มีทั้งป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่เติบโตอยู่ ในน้ำกร่อยและน้ำเค็มผสมผสานกับป่าพรุน้ำจืด คลองท่าปอมจึงกลายเป็นคลองสองน้ำ (น้ำจืด+น้ำเค็ม)

ปัจจุบันสำนักงานการท่องเที่ยวจึงจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 700 เมตร ลักษณะเป็นสะพานไม้ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทอดยาวเป็นวงรอบเหนือผืนป่าพรุและป่าชายเลน ท่าปอมคลองสองน้ำ มีลำคลองน้ำใส ต้นน้ำจากเขาคราม ไหลผ่าน ป่าดิบชื้น ป่าพรุ ป่าชายเลน และทะเลอันดามัน


จุดซื้อตั๋วร้านขายกาแฟสด ปากทางเข้าร้านขายของฝาก ปากทางเข้า


ท่าปอมคลองสองน้ำ
จุดนี้อยู่ทางซ้ายมือ หากเราเดินเข้ามาจากทางเข้าทางเดินชมท่าป่อมคลองสองน้ำ

เด็กๆ กำลังเล่นน้ำสนุก
น้ำดูใสมาก อดไม่ได้ที่ต้องลงไปเล่น

แสงส่อง ลดเงาไม้ ทำให้ดูสวยทุกมุม
ป่าพรุ สีน้ำ สีเงาไม้ และใบไม้ ตัดกัน ทำให้ดูสวยงาม และร่มรื่น

สะพานทางเดิน
ทางเดินรอบท่าปอมคลองสองน้ำ... ปลายทางคือท่าเรือ เราสามารถจ้างเหมาเรือออกไปต่อได้

ค่าธรรมเนียม

คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ได้ทั้งปี

-- ดูเพิ่ม --