ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,600

เกาะผักเบี้ย หรือ เกาะเหลาบุโละ

เกาะผักเบี้ย หรือ เกาะเหลาบุโละ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางด้านหลังของเกาะห้อง มีน้ำทะเลใสๆ เหมาะแก่การที่จะลงเล่นน้ำ บรรยากาศเงียบสงบ เกาะผักเบี้ยมีแนวชายหาดที่ไม่กว้างนัก แต่ก็มีหาดทรายขาวสะอาดไม่แพ้หาดอื่นๆ

หาดที่เกาะผักเบี้ยนี้จะปรากฏเป็นแนวยาวไปจนจรดอีกเกาะหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเกาะผักเบี้ยเช่นกัน และสามารถเดินถึงกันได้ในเวลาน้ำลงเต็มที่เท่านั้น เพราะในเวลาที่น้ำขึ้น น้ำก็จะแยกเกาะผักเบี้ยออกเป็นสองเกาะนั่นเอง

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลาง พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --