ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,628

ท่าเรือคลองจิหลาด

ท่าเรือคลองจิหลาด

ท่าเรือคลองจิหลาด เป็นท่าเรือหลักของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นที่เชื่อมนักท่องเที่ยวไปยังเกาะอื่นๆ มากมายในทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เกาะลันตา ท่าเรือนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการและตั้งอยู่ใกล้ๆ กับป่าชายเลนด้วย บริเวณปากลำน้ำเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลตัวน้อยให้ได้ชม มาเดินเล่นที่นี่ก็เพลิดเพลินไม่น้อยทีเดียว

ป้าย ท่าเรือคลองจิหลาด

ป้าย ท่าเรือคลองจิหลาด

สะพาน ท่าเรือคลองจิหลาด

สะพาน ท่าเรือคลองจิหลาด

สะพาน ท่าเรือคลองจิหลาด

สะพาน ท่าเรือคลองจิหลาด

กลางทะเลออกไป

กลางทะเลออกไป

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

เรือกำลังแล่น

เรือกำลังแล่น

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

ภาพมุมสูง ท่าเรือคลองจิหลาด

-- ดูเพิ่ม --