ที่เที่ยว

แก้ไข

สุรินทร์ สถานที่ท่องเที่ยว

"สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท

ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม"