ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,709

น้ำพุร้อนเค็ม

น้ำพุร้อนเค็ม

นักท่องเที่ยวรวมทั้งคนในพื้นที่ต่างนิยมที่จะมาแช่น้ำ เพราะมีความเชื่อว่าสามารถรักษาโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคปวดเมื่อยตามข้อกระดูก โรคไหลเวียนโลหิต โรคผดผื่นคัน รวมทั้งมีบ่อโคลนอีก 1 บ่อ ซึ่งสามารถนำมาพอกหน้า พอกตัวรักษาสิว ฝ้า และโรคผิวหนังได้ แต่ระยะหลังกลับเงียบหายไปเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ถนนทางเข้าหมู่บ้านจนถึงบ่อน้ำพุร้อนเค็มยังคงเป็นป่า และต้องเดินด้วยเท้า

ต่อมาประมาณปี 2544 ทางจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการผลักดันให้บ่อน้ำพุร้อนเค็มแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ "สปา" และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับให้เป็น 1 ของเอเซีย ล่าสุดเมื่อปี 2547 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรม สุวรรณภูมิ เพื่อเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเค็มแห่งนี้ให้เป็น "สปา" ระดับเอเซีย

นายวิเวก ผิวดำ นายก อบต.ห้วยน้ำขาว กล่าวว่า หากมีการพัฒนาให้เป็นสปาที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มีงานทำ ได้จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งเรื่องของการคมนาคมที่จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าภาคเอกชนก็จะเข้ามาลงทุนในรูปของการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยจะกันพื้นที่ป่าชุมชนไว้ทั้ง 110 ไร่ และพื้นที่รอบๆ จะเป็นของภาคเอกชนที่จะเกิดการลงทุนซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก


ป้ายน้ำพุร้อนเค็ม กระบี่น้ำพุร้อนสำหรับแช่แบ่งเป็นหลายจุดสะพานเดินเล่นบริเวณรอบๆจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาเดินชมมากที่สุด

-- ดูเพิ่ม --