ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,202

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชาวเกาะลันตา ความสำคัญของเกาะในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าทะเล รวมทั้งภาพการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติของกลุ่มชนดั้งเดิม อย่างชาวเล ชาวมุสลิม และชาวจีน ที่สะท้อนผ่านการจัดแสดงข้าวเครื่องใช้โบราณ ภาพเก่า และวีดิทัศน์

นิทรรศการ ภายในอาหารแบ่งออกเป็นสองชั้น ชั้นบนแสดงเรือชาวเล จำลอง บ้านของเชื้อสายจีนและมุสลิม ในชุมชนเกาะลันตา ข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งสะท้อนความเชื่อของพวกเขา

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เที่ยวได้ทุกฤดู

-- ดูเพิ่ม --