ที่เที่ยว

แก้ไข

นครศรีธรรมราช สถานที่ท่องเที่ยว
 "เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม
 เครื่องถมสาม กษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"

ที่พักแนะนำ