ที่เที่ยว

แก้ไข

พัทลุง สถานที่ท่องเที่ยว
  คำขวัญ
 " เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบ เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน "