ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,241

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ศูนย์นี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมปลาการ์ตูน และปลาทะเลอื่นๆไว้ให้ชมอีกด้วย สิ่งน่าสนใจก็คือ ปลาการ์ตูนหลากสายพันธุ์ นักท่องเที่ยวจะได้ชมตั้งแต่การอนุบาลปลาการ์ตูนตัวจิ๋วหลากหลายสายพันธุ์ที่อยู่ในบ่อกว่า 40บ่อ ทั้งปลาการ์ตูนลายปล้อง ปลาการ์ตูนอินเดียน ปลาการ์ตูนตัวส้มขาว นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดอื่นอีก เช่น ปลาช่อนทะเล ปลาหมอทะเล ม้าน้ำ ปู เป็นต้น

และยังมีโชว์ให้อาหารปลา ในบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ เมื่อเจ้าหน้าที่โยนอาหารลงไป ปลากะมงจะว่ายมากินอาหารอย่างรวดเร็ว ครีบของมันจะแหวกน้ำเป็นทางยาว จนปลาสปีคโบ๊ต ส่วนปลาหมอทะเลจะขึ้นมาใกล้ผิวน้ำแล้วงับอาหารจนน้ำกระเซ็น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ปลาการ์ตูน

ปะการัง

ปะการัง

ปะการัง

ปะการัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่  ปลาการ์ตูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ปลาการ์ตูน

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เที่ยวได้ทุกฤดู

-- ดูเพิ่ม --