ที่เที่ยว

แก้ไข

เกาะลันตาท่องเที่ยว | การเดินทางไปเกาะลันตาโรงแรมเกาะลันตา | แผนที่เกาะลันตา

 

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

อำเภอเกาะลันตา

     อำเภอเกาะลันตา ตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 339.9 ตารางกิโลเมตร เดิมเคยเป็นแขวงขึ้นกับ อำเภอคลองท่อม และได้ยกเป็นอำเภอเกาะลันตา เมื่อปี พ.ศ. 2444 และในปี พ.ศ. 2460 ทางทำเนียบกระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอเกาะลานตา และในปี พ.ศ. ก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับเป็น อำเภอเกาะลันตา จนถึงปัจจุบัน

     อำเภอเกาะลันตาประกอบไปด้วย เกาะลันตาใหญ่ และเกาะลันตาน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ด้วยหาดทรายที่สวย น้ำทะเลสะอาด จึงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงในระดับโลก โดยเฉพาะชาวยุโรป ซึ่งในปัจจุบัน บนเกาะลันตาก็มีที่พักให้บริการมากมาย ทั้งในรูปแบบรีสอร์ท โรงแรมในระดับ 5 ดาว และยังมีบ้านพักตากอากาศให้บริการอย่างมากมาย 

คำขวัญอำเภอเกาะลันตา

น้ำใส ป่าไม่สวย รวยเกาะ เหมาะทิวทัศน์ สัตว์น้ำอุดม ชมปะการัง ฝั่งลันตา

 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอเกาะลันตา

อำเภอเกาะลันตา ได้แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลเกาะลันตาใหญ่
  • ตำบลเกาะลันตาน้อย
  • ตำบลเกาะกลาง
  • ตำบลคลองยาง
  • ตำบลศาลาด่าน

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเกาะลันตา

  • ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอันดามัน
  • ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอันดามัน
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเกาะลันตา

-- ดูเพิ่ม --