ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

น้ำตกธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก

     อำเภออ่าวลึก เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 847 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับภูเขาหินปูน โดยลักษณะพื้นที่จะลาดไปยังทิศตะวันตกของพื้นที่ และเชื่อมต่อกับทะเลอันดามัน มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก

 

คำขวัญอำเภออ่าวลึก

ถิ่นทิวเขาสวย รวมถ้ำล้ำค่า ธาราลือเลื่อง เมืองยางปาล์มดี ภาพเขียนสีดึกดำบรรพ์

 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภออ่าวลึก

อำเภออ่าวลึก ได้แบ่งการปกครองเป็น 9 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลอ่าวลึกใต้
  • ตำบลแหลมสัก
  • ตำบลนาเหนือ
  • ตำบลคลองหิน
  • ตำบลอ่าวลึกน้อย
  • ตำบลอ่าวลึกเหนือ
  • ตำบลเขาใหญ่
  • ตำบลคลองยา
  • ตำบลบ้านกลาง

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภออ่าวลึก

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภออ่าวลึก

-- ดูเพิ่ม --