บริษัท Thai Tour Info Co., Ltd. เป็น Website ท่องเที่ยวและรับจองโรงแรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ขณะนี้กำลังขยายบริษัทฯ และมีความต้องการรับพนักงานเพิ่มในตำแหน่งต่าง ๆ (งานประจำ / 6 วันต่อสัปดาห์) ดังต่อไปนี้

 

1. พนักงานโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • เขียนโปรแกรมเว็บไซด์ หรือ script บนเว็บ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
 • ดูแลระบบและโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
 • มีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม เพื่อให้สามารต่อยอดทางธุรกิจได้

คุณสมบัติ:

 • ·         วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป. ตรี ขึ้นไป

 • ·         อายุ 20-28 ปี

 • ·         มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP (Framework Code Igniter) & MySQL

 • ·         มีความรู้พื้นฐานด้าน HTML, CSS, Java Script, Web 2.0

 • ·         หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับระบบการจองห้องพักมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ·         หากมีความสามารถในการพัฒนา Mobile Apps (iphone, Android) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ·         มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ รักความก้าวหน้า

 • ·         มีความรับผิดชอบสูง

 • ·         ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :

งานประจำ

จำนวน :

1 อัตรา

เพศ :

ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) :

13,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์

ประสบการณ์ :

0 - 3 ปี

การศึกษา :

ป.ตรี ขึ้นไป 

คณะ : วิทยาศาสตร์ หรือ คณะที่เกี่ยวข้อง
สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ :

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : ใกล้ BTS สุรศักดิ์

2. พนักงานเว็บซัพพอร์ท (Web Support/Web Master)

รายละเอียดงาน:

 • ·         ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บ ให้ทันสมัยเสมอ

 • ·         ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • ·         เพิ่มเติม เนื้อหา ข้อมูล

 

คุณสมบัติ:

 • ·         มีความรู้ในการใช้ Computer เบื้องต้น

 • ·         สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

 • ·         ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำ Web มาก่อน เราเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถเริ่มต้นเรียนรู้งานได้ แต่หากมีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ·         มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ รักความก้าวหน้า

 • ·         มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

 • ·         มีความรับผิดชอบสูง

 • ·         ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์

 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :

งานประจำ

จำนวน :

1 อัตรา

เพศ :

ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) :

10,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์

ประสบการณ์ :

0 - 3 ปี

การศึกษา :

ปวส.-ขึ้นไป 

คณะ : วิทยาศาสตร์ หรือ คณะที่เกี่ยวข้อง
สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ :

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : ใกล้ BTS สุรศักดิ์

3. พนักงานขาย-สำรองห้องพัก (Sales & Reservation)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ให้บริการรับจองห้องพัก-โรงแรมทั่วประเทศ ติดต่อลูกค้าผ่านทาง Tel และ E-mail
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่พักแก่ลูกค้า
 • ติดต่อทางโรงแรม/รีสอร์ท เพื่อต่ออายุสัญญา
 • หาโรงแรม/รีสอร์ทใหม่เพิ่มเติมในฐานข้อมูล

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี ยินดีรับผู้จบใหม่ ทุกสาขา และ ผู้มีประสบการณ์

 • มีความรู้ในการใช้ Computer (MS Office, Internet, etc)

 • พิมพ์ดีดได้เร็วตามมาตรฐาน

 • หากมีความรู้ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และมีประสบการณ์ด้านงาน Reservation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ รักความก้าวหน้า

 • สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สุภาพ มีใจรักการบริการ

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :

งานประจำ

จำนวน :

1 อัตรา

เพศ :

ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) :

10,000 ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์ (มีคอมมิชชั่น)

ประสบการณ์ :

0 - 3 ปี

การศึกษา :

ปวส.-ขึ้นไป 

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ :

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : ใกล้ BTS สุรศักดิ์

 

 

 

4. พนักงานธุรการ (บัญชี/ขาย)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • จัดเตรียมใบเสร็จ ใบวางบิล ใบสั่งซื้อ

 • ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ธุรการงานขาย

 

คุณสมบัติ:
 

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office)

 • มีความละเอียดรอบครอบ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์

 • อายุ : 22 ถึง 30 ปี


  คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :

งานประจำ

จำนวน :

1 อัตรา

เพศ :

ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) :

10,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์

ประสบการณ์ :

0 - 3 ปี

การศึกษา :

ปวส.-ขึ้นไป 

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การบัญชี

คณะ : บัญชี

สถานที่ :

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : ใกล้ BTS สุรศักดิ์

5. นักศึกษาฝึกงาน ดูแลข้อมูลหน้าเว็บไซท์ (มีรายได้)

 

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บ ให้ทันสมัยเสมอ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • เพิ่มเติม เนื้อหา ข้อมูล

คุณสมบัติ:

 

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office)

 • มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

 • มีความละเอียดรอบครอบ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ รักความก้าวหน้า

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์  

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :

งานชั่วคราว

จำนวน :

หลายอัตรา

เพศ :

ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) :

 

ประสบการณ์ :

 

การศึกษา :

ปวส. ขึ้นไป 

คณะ : วิทยาศาสตร์ หรือ คณะที่เกี่ยวข้อง
สาขา : ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ :

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต : ใกล้ BTS สุรศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • คอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
 • วันหยุดสะสมข้ามปีได้ไม่มีหมดอายุ ลาออกคืนเป็นเงิน
 • ที่พักฟรี จากโรงแรมชั้นนำภายในประเทศ

 สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อม "แนบรูปถ่าย" มาได้ที่ 

Thai Tour Info Co., Ltd.

 

ที่อยู่:                      

46/26 ถนน เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:               

0-2164-1001-7, 0-2673-3107-9

โทรสาร:                 

0-2164-1009-10

E-mail:                   

gm@thai-tour.info

Website:               

www.thai-tour.com

กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครงาน ด้านล่าง


Google Map of Our Office:

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=th&t=h&msa=0&msid=100013451482996709134.00046c233ec66779082db&ll=13.700696,100.514517&spn=0.062124,0.076218&z=14


 

แบบฟอร์มสมัครงาน

*ตำแหน่งงาน:  
*เงินเดือนที่ต้องการ:

*ชื่อ:

นามสกุล:

*บัตรประชาชน:
*โทรศัพท์:
*อีเมล์:

Important!

*วันเดือนปีเกิด:
*สัญชาติ:

*ศาสนา:

สถานภาพ:

*ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) :
*ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :