รวมงานกับเรา บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด:

Choowap
บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด (Thai Tour Info Co., Ltd. ; www.thai-tour.com) เป็น Website ท่องเที่ยวและรับจอง โรงแรม / รีสอร์ท ชั้นนำของประเทศไทย และต่างประเทศ ดำเนินกิจการมากว่า 17 ปี ขณะนี้กำลังขยายบริษัท และมีความต้องการรับพนักงานเพิ่มในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

Marketing And Business Development (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการตลาดของสินค้าแต่ละตัว
 • ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเป็นที่รู้จัก ทั้งลูกค้า และคู่ค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งลูกค้า และคู่ค้า
 • จัดกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้า และเพิ่มลูกค้า
 • บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า

คุณสมบัติ

 • อายุ : 20-28 ปี
 • เพศ : ชาย / หญิง
 • การศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความรู้ในการใช้ Computer (MS Office, โปรแกรมแต่งรูป, ETC)
 • พิมพ์ดีดได้เร็วตามมาตรฐาน
 • หากมีความรู้ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และมีประสบการณ์งานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และ รักความก้าวหน้า
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการพูดโน้มน้าว และเจรจา ต่อรอง
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์

 

นักศึกษาฝึกงาน (4 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ปรับปรุงข้อมูลเว็บให้ทันสมัยเสมอ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • เพิ่มเติมเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ

คุณสมบัติ

 • อายุ : 18 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย / หญิง
 • การศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อ

 • คุณชูศักดิ์ ตากดำรงค์กุล
 • E-Mail : gm@thai-tour.info
 • โทรศัพท์ : 02-164-1001 ต่อ 303 , 098-280-7098
 • โทรสาร : 02-164-1010
ที่เที่ยวแนะนำ