ที่เที่ยว

แก้ไข

เกาะจำ จังหวัดกระบี่

     เกาะจำ หรือเกาะปู เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะศรีบอยา ประกอบด้วยชุมชน ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน นั่นคือ หมู่บ้านเกาะปู หมู่บ้านเกาะจำ และหมู่บ้านติงไหร 

     จุดเด่นของเกาะจำ คือชายหาดทั้งหมดของเกาะอยู่ ฝั่งตะวันตกของเกาะ โดยไล่จากเหนือมาใต้ คือ อ่าวลุโบะ หาดติงไหร และหาดเกาะจัม ทั้ง 3 หาดมีวิวทิวศ์ที่สวยงาม มองเห็นเกาะพีพี และเกาะอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตกปลา และชมพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วย และนอกจากนี้ บนเกาะจำ ยังมีที่พัก รีสอร์ทให้บริการอีกด้วย จึงสามารถมาเที่ยวและพักผ่อนบนเกาะได้อีกด้วย

-- ดูเพิ่ม --