ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม ลำปาง
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )
 

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

พิณ โฮเทล

อ.เมือง, ลำปาง

600
2.5

หริดา รีสอร์ท

อ.เถิน, ลำปาง

550
2.0

บ้านต้นตาล ลำปาง

1/1 หมู่ 9, อ.งาว, ลำปาง

480
1.0

บ้านพักชุติมันต์

59 หมู่ 9, บ้านขันหอม, อ.วังเหนือ, ลำปาง

450
2.0

นพเก้า รีสอร์ท

23 หมู่.6 บ้านดอนแก้ว, ต.ทุ่งงาม, อ.เสริมงาม, ลำปาง

450
2.0

เดอะ เซเนอรี

110/4 ถ. ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง, ลำปาง

700
3.0
450
1.0

เวียงลคอร ลำปาง

138/38 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก, อ.เมือง, ลำปาง

1,250
3.0

ทิพย์ช้างลำปาง

54/22 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย, อ.เมือง, ลำปาง

700
2.0

พวงเพชร เพลส

357/3 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง, ลำปาง

500
2.5

มา ชิค แอนด์ โคซี่

258 ถ.ไฮเวย์ ลำปางงาว ต.พระบาท อ.เมือง, ลำปาง

950
3.0

บ้านลานตะวัน รีสอร์ท

ถนน พหลโยธิน, อ.เถิน, ลำปาง

550
1.5

ปาณิฉัตร รีสอร์ท

ม.14, ต.ชมพู, อ.เมือง, ลำปาง

540
1.5

เดอะ คอทเทจ ลำปาง

88 ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง, ลำปาง

700
3.0

ศตกันตา

99 หมู่.6 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร , ลำปาง

650
2.5

เอบิช

Best Selling Recommended

152/56 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง, ลำปาง

750
3.0

บ้านลานนา เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

103 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.พระบาท อ.เมือง, ลำปาง

466
2.0

โชคทวี แมนชั่น ลำปาง

539 (หลังโรงเรียนเทศบาล4) ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง, ลำปาง

600
2.0

ซีทู เรสซิเดนซ์

91/1 ถ.จันทร์สุรินทร์ ต.สบตุ๋ย, อ.เมือง, ลำปาง

750
2.5

ทรี ธารา

171 ถนน พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง, ลำปาง

1,300
3.0
450
2.0

อู่ทอง การ์เดนท์ รีสอร์ท ลำปาง

20/9 ถนนศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง, ลำปาง

700
1.0

เดอะ โคโคนัท

124 ถ.พระบาท ต.พระบาท อ.เมือง, ลำปาง

950
3.0

ผาแดง รีสอร์ท

388 บ.ใหม่เหล่ายาว อ.แจ้ห่ม, ลำปาง

585
2.0

เขลางค์นคร ลำปาง

18 ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง, ลำปาง

450
2.0

ลำปาง เวียงทอง

Recommended

138/109 ถ.พหลโยธิน, ต.สวนดอก อ.เมือง, ลำปาง

1,050
3.0

ลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์

Recommended

330 ม.11 ต.ชมพู่ อ.เมือง, ลำปาง

1,900
3.5

วิลล่า รัษฎา นครลำปาง

Best Selling Recommended

27 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง, ลำปาง

800
2.5

เอเซีย ลำปาง โฮเต็ล

229 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง, ลำปาง

750
3.0

อา ลัมภางค์

278 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง, ลำปาง

650
2.0

เถิน 5 ดาว

163/9 ม.12 บ้านหนองเชียงราน ต.ล้อมแรด อ.เถิน, ลำปาง

550
2.0

วาสนาไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท

Best Selling

212 หมู่ 11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน, ลำปาง

1,900
2.5