ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,717

ศาลาด่าน

ศาลาด่าน

ศาลาด่าน เป็นเมืองหน้าด่าน มีท่าเรือและมีคนสัญจรผ่านไปมามากมาย จากการประมง การค้าขายจากผู้คนในเกาะและแผ่นดินใหญ่ ประกอบมีศาลาพักให้กับคนเดินทาง จึงมีชื่อเรียกว่าบ้านศาลาด่านตั้งแต่นั้นมา ก่อนตั้งถิ่นฐานประมาณ พ.ศ. 2444 พร้อมกับอำเภอเกาะลันตา
 
ตามประวัติ เล่ากันว่า เดิมทีพื้นที่แถวนี้เป็นป่าและชายหาด มีชาวเล (ไทยใหม่) ได้เข้ามาอาศัยเป็นกลุ่มชนแรกประมาณ 3-4 หลังคาเรือน คนในชุมชนเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน อิสลาม และชาวเล (ชาวไทยใหม่) ทำอาชีพค้าขาย ประมง สวนยาง รับจ้างและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


บริเวณท่าเรือมีร้านค้าร้านอาหารให้บริการร้านอาหารอยู่ริมทะเลเลยวิวเกาะด้านหน้า ขณะนั่งเรือเรือใกล้เทียบท่าแล้ว

-- ดูเพิ่ม --