ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 664

อ่าวหยงกาเส็ม (อ่าวลิง)

เป็นอ่าวขนาดเล็ก นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำทะเล นอนพักผ่อน ดำน้ำดูปะการังแต่ปะการังที่นี่มีความสวยงามปานกลาง

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลาง พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --