ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,725

หาดพระแอ๊ะ

หาดพระแอ๊ะ

อยู่ถัดมาจากหาดคลองดาว คือ หาดพระแอ๊ะ ฝรั่งจะเรียกว่า long beach มีความระยะทางของหาดประมาณ 2 กิโลเมตร แต่ลักษณะหาดไม่โค้งเว้าเหมือนหาดคลองดาว เป็นหาดทรายสีแดงปนน้ำตาล น้ำทะเลลงเล่นได้แต่ในบางจุดที่เป็นโขดหินไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำ บางช่วงของหาดมีความลึก

หาดพระแอ๊ะเป็นหาดหนึ่งที่มีความเงียบสงบ คนไม่พลุกพล่าน ราคาที่พักไม่ค่อยแพง ตลอดแนวหาดร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเลสลับกับทิวมะพร้าว เหมาะสำหรับการนำหนังสือมานอนอ่าน

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ภาพมุมสูง หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

แสงพระอาทิตย์ตกยามเย็น

แสงพระอาทิตย์ตกยามเย็น

แสงพระอาทิตย์ตกยามเย็น

แสงพระอาทิตย์ตกยามเย็น

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

ชายหาด หาดพระแอ๊ะ

รุูป

รุูป

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --