ที่เที่ยว

แก้ไข

หนองคาย 
สถานที่ท่องเที่ยว
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
หลวงพ่อพระใส ประชาใฝ่ธรรม เกษตรอุตสาหกรรมรุ่งเรือง เฟื่องฟูไม้ผล ต้นยางพารามากหลาย หาดทรายขาวจอมมณี น้ำใจไทยดี สามัคคีสองฝั่งโขง จรรโลงมิตรภาพไทย-ลาว