ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,008

เกาะศิลา

ตั้งอยู่ห่างจากชายหาดบ่อม่วงไปประมาณ 2 กม. เป็นเกาะที่มีหาดสวยงามและมีนกนานาชนิดที่มีสีสันแปลกตาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลาง พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --