ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 395

เกาะปู

เกาะปู ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ จังหวัดกระบี่ มีบรรยากาศสงบเงียบ ไม่วุ่นวาย นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่เป็นจะชาวต่างชาติ สิ่งน่าสนใจของเกาะปู คือลักษณะเป็นสองเกาะ โดยมีหาดทรายที่ต่อเนื่องกัน เวลาน้ำลงเราจะสามารถเดินข้ามไปมาได้ ชาวบ้านนิยมเรียกรวมกันว่าเกาะปู บนเกาะเป็นที่ตั้งของสามหมู่บ้าน คือ บ้านติงไหร บ้านเกาะปู และบ้านเกาะจัม บางครั้งจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะจัมด้วย

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --