ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 383

เกาะจัม

ภายในเกาะจำมี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเกาะปู หมู่บ้านเกาะจำ และหมู่บ้านติงไหร ในหมุ่บ้านติงไหร มีชายหาดที่สวยสุดบนเกาะจำ หาดทรายขาวเนียน ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือบ้านเกาะจำประมาณ 1 กิโลเมตร มีแนวชายหาดที่ยาวเหยียดตรงประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นจุดตกปลา และชื่นชมพระอาทิตย์ที่สวยงาม มีรีสอร์ท บังกะโล สามารถพักผ่อนบนเกาะได้

ชมวิถึชิวิตชาวประมง ชาวสวนบนเกาะ ทั้งปลูดสวนยาง กรีดยาง บางครอบครัวทำเส้นขนมจีนขาย เเละที่สำคัญ คือ มีการทำนาบนเกาะ ถือว่าเป็นแห่งเดียวบนเกาะก็ว่าได้

-- ดูเพิ่ม --