ที่เที่ยว

แก้ไข

อุดรธานี   สถานที่ท่องเที่ยว

" น้ำตกจากสันภูพาน   อุทยานแห่งธรรมะ
อารยะธรรมห้าพันปี   ธานีผ้าหมี่ขิด
แดนเนรมิตรหนองประจักษ์   งามเลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ "