ที่เที่ยว

แก้ไข

อุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยว

" น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ
อารยะธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด
แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ งามเลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ "