ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,542

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสื้อ กระบี่ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ "หลวงพ่อจำเนียร" ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน สภาพโดยทั่วไปของ วัดถ้ำเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำงู ถ้ำเต่า ถ้ำมือเสือ สิ่งสำคัญใน"วัดถ้ำเสือ"นั้นที่ดูเหมือนจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดและ เป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง พระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว

ภาพมุมสูง พระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

ภาพมุมสูง วัดถ้ำเสือ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

ภายในถ้ำ

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

บันไดทางขึ้นวัดถ้ำเสือ

บันไดทางขึ้นวัดถ้ำเสือ

จุดชมน้ำพุ วัดถ้ำเสือ

จุดชมน้ำพุ วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เที่ยวได้ทุกฤดู

-- ดูเพิ่ม --