ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 407

วัดใสไทย

วัดใสไทย

วัดใสไทย ตัววัดตั้งอยุ่บนที่ดอนมีภูเขาล้อมรอบทั้งสามด้าน อยู่ไม่ไกลจากทะเล ตัวภายในวัดมีโพรงถ้ำใช้เป็นที่พำนักสงฆ์ มีรอยพระพุทธบาทจลองถูกทิ้งร้างอยู่หนึ่งรอย โพรงถ้ำที่ตั้งวัดมีร่องรอยเป็นหลักฐานถึงโบราณคดี

ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางโปรดสุริทราหู เป็นพระนอนยาว 16 เมตร เจ้าอาวาสรูปที่ 4 ได้สร้างขึ้นเพื่อนสอนคนให้รู้จักการละฑิฐิ ไม่หลงตัวเองเป็นเช่นดั่งอสุรินทราหู

วัดใสไทย

วัดใสไทย

วัดใสไทย

วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

ภาพมุมสูง วัดใสไทย

-- ดูเพิ่ม --