ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 10,701

อ่าวนาง

อ่าวนาง

ตั้งอยู่ห่างจากหาดนพรัตน์ธารา ตามถนนเลียบชายทะเลเป็นระยะทาง 6 กม. ประกอบด้วยชายหาดหลายแห่ง มีภูเขาคั่นระหว่างชายหาด ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาด้านทิศตะวันออกของอ่าวมีถ้ำหินงอกหินย้อย ชื่อ ถ้ำพระนาง และบริเวณด้านหน้าของอ่าวนางมีกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ถึง 83 เกาะ ที่เป็นโขดหินรูปร่างแปลกประหลาด บ้างก็คล้ายรองเท้าบู๊ท เรือสำเภา หัวนก และอื่นๆ กลุ่มเกาะเหล่านี้ส่วนใหญ่มีชื่อเป็นภาษายาวี เช่น  เกาะหัวขวาน เกาะยาหมัน เกาะบะติงมิ้ง เกาะยาวาซา เกาะล่าดิง เกาะหม้อ เกาะทัพ เกาะไก่ เป็นต้น


การเที่ยวชมบริเวณอ่าวนางนั้น สามารถเช่าเรือได้ในบริเวณชายหาดอ่าวนาง หรือตามรีสอร์ทต่างๆ ในบริเวณนั้น สถานที่น่าเที่ยวในบริเวณอ่าวนาง ได้แก่  ถ้ำพระนาง สระพระนาง และเกาะทับ เป็นต้น

 

วิวมุมสูง

วิวมุมสูง

วิวมุมสูง

วิวมุมสูง

อ่าวนางมุมสูง

อ่าวนางมุมสูง

วิวมุมสูง

วิวมุมสูง

รุูอ่าวนางมุมสูง

รุูอ่าวนางมุมสูง

ชายหาดอ่าวนาง ยามเย็น

ชายหาดอ่าวนาง ยามเย็น

ด้านหน้าวิวเขา

ด้านหน้าวิวเขา

ชายหาดอ่าวนาง ยามเย็น

ชายหาดอ่าวนาง ยามเย็น

ชายหาดอ่าวนาง

ชายหาดอ่าวนาง

จุดขึ้นเรือไปไร่เลย์

จุดขึ้นเรือไปไร่เลย์

เรือจอดรอ

เรือจอดรอ

รถโดยสารบนอ่าวนาง

รถโดยสารบนอ่าวนาง

ถนนที่นี่รถไม่เยอะมาก

ถนนที่นี่รถไม่เยอะมาก

รถโดยสาร อ่าวนาง

รถโดยสาร อ่าวนาง

บริการรถแท็กซี่

บริการรถแท็กซี่

มุมถ่ายภาพสวยๆ

มุมถ่ายภาพสวยๆ

เดินเล่นชายหาดอ่าวนาง

เดินเล่นชายหาดอ่าวนาง

ก่อนจะขึ้นเรือพับขากางเกงให้เรียบร้อย

ก่อนจะขึ้นเรือพับขากางเกงให้เรียบร้อย

ตาราง ราคา ค่าเรือโดยสาร

ตาราง ราคา ค่าเรือโดยสาร

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลาง พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --