ที่เที่ยว

แก้ไข

เกาะไหง จังหวัดกระบี่

เกาะไหง

     เกาะไหง เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน อยู่ทางตอนใต้ของเกาะลันตา ตั้งอยู่ในรอยต่อของจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง สามารถเดินทางมาได้จากทั้ง 2 จังหวัด แต่จะอยู่ใกล้กับจังหวัดตรังมากกว่า นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมาจากจังหวัดตรังได้สะดวกกว่า

     เกาะไหง ตั้งอยุ่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีความสงบ นักท่องเที่ยวน้อยกว่าเกาะลันตามาก จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบการเที่ยวแบบธรรมชาติจริงๆ มีชายหาดที่สวยงามยาวอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะ ตัวหาดยาว 2.2 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีทรายที่ขาวละเอียด น้ำทะเลใส และช่วงปลายเกาะยังมีจุดดำน้ำชมปะการังอีกด้วย

-- ดูเพิ่ม --