ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม แพร่
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

อนันตยาโฮม แพร่

8/15 ม.4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น , แพร่

990
3.0

จุฑามาศเพลส

59/1 หมู่ 12 หมู่บ้าน สันติ ธรรม ต. เหมืองหม้อ อ. เมือง, แพร่

500
2.5

เฮือนนานา จอมสวรรค์

225/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

750
3.0

วิชญา รีสอร์ท

101 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย, แพร่

570
2.0

พลพล แอนด์ นวลละออ

36/3 อ.เมือง, แพร่

480
2.0

วังทอง รีสอรท์ 2

291 หมู่ 2, ต.วังชิ้น, อ.วังชิ้น, แพร่

600
2.0

เดอะสิริโฮเทลแพร่

38 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง, แพร่

550
2.5

อมรรักษ์ 2

3/3 อ.เมือง, แพร่

600
3.0

สาริน พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

222 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น, แพร่

550
2.0

มาร์ค โฟร์ เพลส

416 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่

600
2.0

มัดคำ บูทีค

20/4,ซอย2, ถ.ร่องซ้อ, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

650
2.5

คำมูนลอฟท์ โฮเทล

7 ถ.เชตะวัน ซอย1 ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

700
2.5

แพรภูมิบุรี โฮเต็ล

Recommended

283 หมู่.2, อ.ร้องกวาง, แพร่

550
2.5
1,100
2.0

บ้านเหนือ แพร่

80/1 หมู่ 6, อ.ร้องกวาง, แพร่

550
1.5

ฮัก อินน์ แพร่

Best Selling Recommended

6/1 เทศบาล 2 ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,000
3.0

เฮือนเชตวัน

Best Selling

20/2 ถ.เชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

500
1.5

ร่มไม้สายธาร รีสอร์ท

200 ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง, แพร่

650
2.0

แพร่นครา

3 ถนนเหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

800
3.5

เรือนแก้ว รีสอร์ท

223 ม.2 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น, แพร่

550
2.0

อมรรักษ์ 1

3/3 ถนนเหมืองหิต อ.เมือง , แพร่

500
2.5

มีเบด แอนด์ เบรคฟาสต์

16/5 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

700
2.0

ฤทธิบูรณ์วินเทจ

59/1 ม.7 ต.นาจัก อ.เมือง, แพร่

750
3.0

วรยาเพลส

ถนนช่อแฮ, ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

600
2.0

ไรวินทร์บุรี รีสอร์ท

95 ม.11 ถ.ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง, ต.ร่องฟอง, อ.เมือง, แพร่

500
2.5

เดอะนอร์ทเทิร์น วิว โฮเทล แพร่

หมู่ 1, ซ.4, อ.สูงเม่น, แพร่

700
2.0

บ้านไอ อินสปาย

40 ถ. ราษฎร์อุทิศ, ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

990
2.0

แม่ยม พาเลส

Best Selling

181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

790
3.5

เดอะ นันดา รีสอร์ท

11 หมู่ 8, อ.วังชิ้น, แพร่

550
2.0

ชานา รีสอร์ท

359 หมู่ 9, อ.เด่นชัย, แพร่

600
2.0

เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล

7/9 ถ.ศศิบุตร, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

1,200
4.0

บ้านริมลอง

86 หมู่.3 บ้านริมลอง, ต.หัวทุ่ง, อ.ลอง, แพร่

1,690
2.0

บ้านบุญปั๋น

438 หมู่.4 บ้านหนุน, อ.สอง, แพร่

560
2.0

เอื้องผึ้ง จันผา

249 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง , แพร่

570
2.0

บ้านคุณภัฏ รีสอร์ท

71 ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อเมือง, แพร่

550
3.0

ภูมิไทย การ์เด้น

31 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,000
3.0

สกาย ริช รีสอร์ท

Promotion

203 ม. 4 ต.ทุ่งโฮ้ง, อ.เมือง, แพร่

500
2.5

เฮือนอัมพร รีสอร์ท

205/7 ม.10 ถนนยันตรกิจโกศล. ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น, แพร่

550
3.0

นพรัตน์ รีสอร์ท แพร่

1023 ต.ป่าแมต อ.เมือง, แพร่

650
2.0

พระจันทร์เคียงดาว รีสอร์ท

225 ม.10 ต.บ้านธิน อ.เมือง, แพร่

750
2.5