ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม แพร่
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ธาริส อาร์ท โฮเทล

Recommended

69 ถนนราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่, แพร่

950
3.0

เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล

7/9 ถ.ศศิบุตร, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

1,800
4.0

โรงแรมภูมิไทย การ์เด้น

31 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,200
3.0

โรงแรม แม่ยม พาเลส

Recommended

181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง, แพร่

1,100
2.5

นครแพร่ ทาวเวอร์

3 ถ.เหมืองหิด อ.เมือง, แพร่

800
2.0

มาร์ค โฟร์ เพลส

416 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่

500
1.0

โรงแรม เฮือนเชตวัน

20/2 ถ.เชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

760
2.0

คำมูนลอฟท์ โฮเทล

7 ถ.เชตะวัน ซอย1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่, แพร่

770
3.0

อนันตยาโฮม แพร่

8/15 ม.4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น , แพร่

1,150
3.5

วังทอง รีสอรท์ 2

291 หมู่ 2, ต.วังชิ้น, อ. วังชิ้น, แพร่

700
2.5

เฮือนนานา จอมสวรรค์

225/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,000
3.0

โรงแรมมัดคำ บูทีค

20/4,ซอย2, ถ.ร่องซ้อ, ต.ในเวียง, อ.เมืองแพร่, แพร่

1,040
3.0

เดอะสิริโฮเทลแพร่

38 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง, แพร่

500
3.0
ที่พักแนะนำ