ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม แพร่
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ธาริส อาร์ท โฮเทล

Recommended

69 ถนนราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่, แพร่

850
3.0

เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล

7/9 ถ.ศศิบุตร, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

1,800
4.0

ภูมิไทย การ์เด้น

31 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,200
3.0

แม่ยม พาเลส

Recommended

181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง, แพร่

1,100
2.5

นครแพร่ ทาวเวอร์

3 ถ.เหมืองหิด อ.เมือง, แพร่

800
2.0

สาริน พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

222 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น, แพร่

550
2.0

มาร์ค โฟร์ เพลส

416 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่

500
2.0

เฮือนเชตวัน

20/2 ถ.เชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

760
2.0

คำมูนลอฟท์ โฮเทล

7 ถ.เชตะวัน ซอย1 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่, แพร่

770
3.0

อนันตยาโฮม แพร่

8/15 ม.4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น , แพร่

1,150
3.5

วังทอง รีสอรท์ 2

291 หมู่ 2, ต.วังชิ้น, อ. วังชิ้น, แพร่

700
2.5

เฮือนนานา จอมสวรรค์

225/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,000
3.0

มัดคำ บูทีค

20/4,ซอย2, ถ.ร่องซ้อ, ต.ในเวียง, อ.เมืองแพร่, แพร่

1,040
3.0

เดอะสิริโฮเทลแพร่

38 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง, แพร่

550
2.5

ร่มไม้สายธาร รีสอร์ท

200 ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองA.Muang, แพร่

640
3.0

แพร่นครา

3 ถนนเหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่, แพร่

1,000
3.0

บ้านน้อย รีสอร์ท

ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดวนมูล อ.สูงเม่น, แพร่

590
3.0

เรือนแก้ว รีสอร์ท

223 ม.2 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น, แพร่

550
3.0

อมรรักษ์ 1

3/3 ถนนเหมืองหิต อ.เมือง , แพร่

640
2.5

ฤทธิบูรณ์วินเทจ

59/1 ม.7 ต.นาจัก อ.เมือง, แพร่

750
3.0

ไรวินทร์บุรี รีสอร์ท

95 ม.11 ถ.ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง, ต.ร่องฟอง, อ.เมือง, แพร่

500
2.5

พลพล แอนด์ นวลละออ

36/3 อ.เมือง, แพร่

480
1.0

อมรรักษ์ 2

3/3 อ.เมือง, แพร่

790
3.0

เดอะนอร์ทเทิร์น วิว โฮเทล แพร่

หมู่ 1, ซ.4, อ.สูงเม่น, แพร่

700
1.0
ที่พักแนะนำ