ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม แพร่
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

อนันตยาโฮม แพร่

8/15 ม.4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น , แพร่

1,100
3.0

ธาริส อาร์ท โฮเทล

Recommended

69 ถนนราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

800
3.0

เฮือนนานา จอมสวรรค์

225/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

750
3.0

พลพล แอนด์ นวลละออ

36/3 อ.เมือง, แพร่

480
1.0

วังทอง รีสอรท์ 2

291 หมู่ 2, ต.วังชิ้น, อ.วังชิ้น, แพร่

700
2.5

นครแพร่ ทาวเวอร์

3 ถ.เหมืองหิด อ.เมือง, แพร่

800
2.0

เดอะสิริโฮเทลแพร่

38 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง, แพร่

550
2.5

อมรรักษ์ 2

3/3 อ.เมือง, แพร่

790
3.0

สาริน พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

222 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น, แพร่

550
2.0

มาร์ค โฟร์ เพลส

416 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่

500
2.0

มัดคำ บูทีค

20/4,ซอย2, ถ.ร่องซ้อ, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

780
3.0

คำมูนลอฟท์ โฮเทล

7 ถ.เชตะวัน ซอย1 ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

770
3.0

บ้านเหนือ แพร่

80/1 หมู่ 6, อ.ร้องกวาง, แพร่

550
1.0

เฮือนเชตวัน

20/2 ถ.เชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

850
2.0

ร่มไม้สายธาร รีสอร์ท

200 ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง, แพร่

640
3.0

บ้านน้อย รีสอร์ท

ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดวนมูล อ.สูงเม่น, แพร่

590
3.0

เรือนแก้ว รีสอร์ท

223 ม.2 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น, แพร่

550
3.0

อมรรักษ์ 1

3/3 ถนนเหมืองหิต อ.เมือง , แพร่

640
2.5

ฤทธิบูรณ์วินเทจ

59/1 ม.7 ต.นาจัก อ.เมือง, แพร่

750
3.0

ไรวินทร์บุรี รีสอร์ท

95 ม.11 ถ.ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง, ต.ร่องฟอง, อ.เมือง, แพร่

500
2.5

เดอะนอร์ทเทิร์น วิว โฮเทล แพร่

หมู่ 1, ซ.4, อ.สูงเม่น, แพร่

700
1.0

แม่ยม พาเลส

Best Selling

181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,050
2.5

เดอะ นันดา รีสอร์ท

11 หมู่ 8, อ.วังชิ้น, แพร่

550
2.0

ชานา รีสอร์ท

359 หมู่ 9, อ.เด่นชัย, แพร่

600
1.5

เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล

7/9 ถ.ศศิบุตร, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

1,800
4.0

ภูมิไทย การ์เด้น

31 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,200
3.0
ที่พักแนะนำ