ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม แพร่
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

อนันตยาโฮม แพร่

8/15 ม.4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น , แพร่

990
3.0

จุฑามาศเพลส

59/1 หมู่ 12 หมู่บ้าน สันติ ธรรม ต. เหมืองหม้อ อ. เมือง, แพร่

500
2.5

เฮือนนานา จอมสวรรค์

225/4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

750
3.0

วิชญา รีสอร์ท

101 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย, แพร่

570
2.0

พลพล แอนด์ นวลละออ

36/3 อ.เมือง, แพร่

480
2.0

วังทอง รีสอรท์ 2

291 หมู่ 2, ต.วังชิ้น, อ.วังชิ้น, แพร่

600
2.0

เดอะสิริโฮเทลแพร่

38 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง, แพร่

550
2.5

อมรรักษ์ 2

3/3 อ.เมือง, แพร่

600
3.0

สาริน พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

222 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น, แพร่

550
2.0

มาร์ค โฟร์ เพลส

416 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง, แพร่

500
2.0

มัดคำ บูทีค

20/4,ซอย2, ถ.ร่องซ้อ, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

650
2.5

คำมูนลอฟท์ โฮเทล

7 ถ.เชตะวัน ซอย1 ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

700
2.5

แพรภูมิบุรี โฮเต็ล

Recommended

283 หมู่.2, อ.ร้องกวาง, แพร่

550
2.5
1,100
2.0

บ้านเหนือ แพร่

80/1 หมู่ 6, อ.ร้องกวาง, แพร่

550
1.5

ฮัก อินน์ แพร่

Best Selling Recommended

6/1 เทศบาล 2 ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

900
3.0

เฮือนเชตวัน

Best Selling

20/2 ถ.เชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

500
1.5

ร่มไม้สายธาร รีสอร์ท

200 ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง, แพร่

650
2.0

แพร่นครา

3 ถนนเหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

800
3.5

เรือนแก้ว รีสอร์ท

223 ม.2 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น, แพร่

550
2.0

อมรรักษ์ 1

3/3 ถนนเหมืองหิต อ.เมือง , แพร่

500
2.5

มีเบด แอนด์ เบรคฟาสต์

16/5 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

700
2.0

ฤทธิบูรณ์วินเทจ

59/1 ม.7 ต.นาจัก อ.เมือง, แพร่

750
3.0

วรยาเพลส

ถนนช่อแฮ, ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

600
2.0

ไรวินทร์บุรี รีสอร์ท

95 ม.11 ถ.ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง, ต.ร่องฟอง, อ.เมือง, แพร่

500
2.5

เดอะนอร์ทเทิร์น วิว โฮเทล แพร่

หมู่ 1, ซ.4, อ.สูงเม่น, แพร่

700
2.0

บ้านไอ อินสปาย

40 ถ. ราษฎร์อุทิศ, ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

990
2.0

แม่ยม พาเลส

Best Selling

181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

790
3.5

เดอะ นันดา รีสอร์ท

11 หมู่ 8, อ.วังชิ้น, แพร่

550
2.0

ชานา รีสอร์ท

359 หมู่ 9, อ.เด่นชัย, แพร่

600
2.0

เฮือนนานาบูติกโฮเต็ล

Recommended

7/9 ถ.ศศิบุตร, ต.ในเวียง, อ.เมือง, แพร่

1,200
4.0

บ้านริมลอง

86 หมู่.3 บ้านริมลอง, ต.หัวทุ่ง, อ.ลอง, แพร่

1,690
2.0

บ้านบุญปั๋น

438 หมู่.4 บ้านหนุน, อ.สอง, แพร่

560
2.0

เอื้องผึ้ง จันผา

249 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง , แพร่

470
2.0

บ้านคุณภัฏ รีสอร์ท

71 ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อเมือง, แพร่

550
3.0

สิริณัฏฐ์ธิดา รีสอร์ท

ต.ทุ่งน้าว อ.สอง, แพร่

590
2.0

ภูมิไทย การ์เด้น

31 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง, แพร่

1,000
3.0

สกาย ริช รีสอร์ท

Promotion

203 ม. 4 ต.ทุ่งโฮ้ง, อ.เมือง, แพร่

500
2.5

เฮือนอัมพร รีสอร์ท

205/7 ม.10 ถนนยันตรกิจโกศล. ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น, แพร่

550
3.0

นพรัตน์ รีสอร์ท แพร่

1023 ต.ป่าแมต อ.เมือง, แพร่

650
2.0

พระจันทร์เคียงดาว รีสอร์ท

225 ม.10 ต.บ้านธิน อ.เมือง, แพร่

750
2.5