ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 756

เกาะลันตาใหญ่

เกาะลันตาใหญ่

เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอุทยาน มีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์ บนเกาะยังมีชาวเลที่ยังคงความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้อยู่ คือประเพณีลอยเรือ เพื่อสะเดาะเคราะห์และความเป็นสิริมงคล ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 และ เดือน 11 ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวเล

การเดินทาง

เรือโดยสาร

  • จากท่าเรือบ่อม่วง อำเภอคลองท่อม ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

รถตู้โดยสาร

  • จากอำเมืองไปยังท่าเรือบ่อม่วง ไปเกาะลันตา ราคา 50 บาทต่อคน หรือ
  • จากท่าเรือเจ้าฟ้า อำเภอเมือง เรือออกเวลา  13.00 น. ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ราคา 150 บาทต่อคน

รถยนต์ส่วนตัว ขับข้ามเกาะโดยนำรถลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ได้ที่ท่าเทียบแพขนานยนต์ บ้านหัวหิน (ปัจจุบันทำสะพานข้ามเกาะเสร็จแล้ว)

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --