ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,018

ทะเลแหวก

ทะเลแหวก

ทะเลแหวก มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอันเนื่องมาจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน ยามน้ำลดที่พัดพาเอาเม็ดทรายมาบรรจบกันไว้ณ จุดนี้จนทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่ เรียกว่า “ทะเลแหวก” ขึ้นและเผยให้เห็นส่วนของสันทรายขาวละเอียดทอดตัวเป็นแนวยาวเชื่อมต่อถึงกัน ได้ระหว่างเกาะ 3 เกาะคือ เกาะหม้อ เกาะไก่ และ เกาะทับ

จุดดำน้ำ ด้านข้างเกาะไก่เป็นจุดดำน้ำตื้นที่มีปลาหลากหลายชนิด เช่น  ปลาการ์ตูน ปลาข้างใส ปลาวัว ปลาสลิดหินบั้งเขียวเหลือง ปลานกแก้ว และยังมีดอกไม้ทะเลและหอยเม่น

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

เกาะทับ(หน้าซ้าย) เกาะหม้อ(หน้าขวา) และเกาะไก่(บน) รวมกันเป็นทะเลแหวก ยามบ่ายสี่ เดือนเมษายน

เกาะทับ(หน้าซ้าย) เกาะหม้อ(หน้าขวา) และเกาะไก่(บน) รวมกันเป็นทะเลแหวก ยามบ่ายสี่ เดือนเมษายน

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ภาพมุมสูง ทะเลแหวก

ค่าธรรมเนียม

คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

เข้าได้ที่ เกาะทับ และเกาะปอดะ เกาะไก่(เพียงดำน้ำตื้น ไม่ต้องใช้)

การเดินทาง

เดินทางโดยจ้างเหมาเลำเรือหางยาว(เรือหัวโทง) จากสหกรณ์เรือหางยาวที่อ่าวนางจะสะดวกที่สุด จำหน่ายเป็นแพคเก็จทัวร์ 4 เกาะ คือ เกาะไก่ เกาะปอดะ เกาะทับ-ทะเลแหวก และหาดถ้ำพระนาง(ไร่เลย์) จะไปเกาะไหนก่อน แล้วแต่ตกลง คนขับเรือจะทราบช่วงเวลา ทะเลแหวก (น้ำทะเลขึ้น-ลง แต่ละวัน แต่ละช่วงเดือนไม่เหมือนกัน)

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลาง พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --