ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,344

หาดคลองโขง

หาดคลองโขง

หาดคลองโขง ลักษณะเป็นหาดทรายมีหินปูน เป็นหาดที่เชื่อมต่อมาจากหาดพระแอ๊ะ ผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือน สองหาดแรก สามารถนอนพักผ่อนอยู่ภายใต้ทิวมะพร้าวและทิวสนที่ร่มรื่น นอนอาบแดด อ่านหนังสือ หรือเดินเล่นตามชายหาด ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เพียวพอแล้วสำหรับความสุขในวันพักผ่อน

เป็นอีกจุดของเกาะลันตาที่ชมอาทิตย์ตกสวยงาม เพราะมีฉากหลังเป็นหมู่เกาะพีพี

 
หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

หน้า ชายหาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

รุูปภาพมุมสูง หาดคลองโขง

รุูปภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง ถนนเดินทางไปหาดคลองโขง

ภาพมุมสูง ถนนเดินทางไปหาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ภาพมุมสูง หาดคลองโขง

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

 

-- ดูเพิ่ม --