ที่เที่ยว

แก้ไข

นครพนม  สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งานตาฝั่งโขง