ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,875

น้ำตกห้วยโต

น้ำตกห้วยโต

อยู่ตำบลทับปริกตามเส้นทางตลาดเก่า ถนนศรีตรัง-ถนนประชาอุทิศ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมเบญจา สูง 11 ชั้น บางชั้นสูงประมาณ 70-80 เมตร มีแอ่งน้ำกว้างใสสะอาด เหมาะสำหรับ เล่นน้ำ แอ่งน้ำแต่ละชั้น มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น วังเทวดา วังชก และ วังสามหาบ

การเดินทาง

น้ำตกห้วยโต้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เพียง 350 เมตร

-- ดูเพิ่ม --