ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม สิงห์บุรี
  ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

 

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ป่าปัน รีสอร์ท

19/45 ถนนโพธิ์เก้าต้น ม. 6 ต. ต้นโพธิ์ อ.เมือง , สิงห์บุรี

700
2.0

ไชยแสง วิลล่า สิงห์บุรี

Best Selling Recommended

11/1 ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง, สิงห์บุรี

900
3.0

ไชยแสง พาเลส

982/9 ถ.วิไลจิตต์, อ.เมือง, สิงห์บุรี

700
3.0

ไชยแสง อิน เดอะพาร์ค

69 ม. 5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี, สิงห์บุรี

900
3.0

ริมทุ่งแม่ลา รีสอร์ท

37/4 ม.1 ต.แม่ลา อ.บางระจัน, สิงห์บุรี

550
2.0

โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท

71 หมู่ 11 ถ.บางระจันตัดใหม่ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง, สิงห์บุรี

800
3.0

เซ็นทรัล พาร์ค

172, 2 ต.บางมัญ อ.เมือง, สิงห์บุรี

600
2.0

เดอะ รูม เรสซิเดนซ์ สิงห์บุรี

Best Selling

64/5 หมู่.11 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง, สิงห์บุรี

550
2.0

สวีทโฮมรีสอร์ท

201/1 ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง, สิงห์บุรี

800
3.0

แม่ทองใบ รีสอร์ท

70 หมู่2, อ.อินทร์บุรี, สิงห์บุรี

525
2.0

แสนสบาย รีสอร์ท

146/6 ม.1ต.บางมัญ อ.เมือง, สิงห์บุรี

600
2.0

เซ็นการ์เด้น รีสอร์ท

Recommended

142 ต.บางมัญ อ.เมือง, สิงห์บุรี

650
3.5