ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 717

ถ้ำหัวกะโหลกใน (ถ้ำบุญมาก)

อยู่ห่างจากถ้ำผีหัวโตเพียง 100 เมตรเท่านั้น ถ้ำแห่งนี้นายบุญมาก ชาวบ้านแถบนั้นเป็นผู้ค้นพบ ภายในเป็นถ้ำมืดขนาดใหญ่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงาม และบริเวณเพิงผาด้านหน้ามีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมากเป็นลายทับเชือก มีลักษณะหนาและเนื้อหยาบกว่าที่เคยพบในแหล่งอื่น ๆ

-- ดูเพิ่ม --