ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,929

ทะเลในไร่เลย์

ทะเลในไร่เลย์

ทะเลในไร่เลย์ สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วถือว่าเป็นการผจญภัย ต้องเดินไต่ขึ้นไต่ลง บางที่ท่างก็ชันเกินไป ต้องกระโดด เมื่อมาถึงที่หมายก็จะพบกับทะเลสาบ เรียกกันว่าลากูนหรือทะเลในหุบเขา และที่นั้นยังเป็นจุดปีนผาอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ 

 
ภายในทะเลในภายในมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเดินชมน้ำจะสีเข้มมากทะเลในหรือเรียกอีกชื่อว่าลากูนแสงจากปล่องถ้ำด้านบนส่องลงมา

-- ดูเพิ่ม --