ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

     อำเภอคลองท่อม เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 1,042 ตารางกิโลเมตร เดิมเคยเป็นพื้นที่ปลายเขตทางตอนเหนือของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งภายหลังได้แยกออกมาจากนครศรีธรรมราช มาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ประมาณ 60 กว่าปีที่ผ่านมา

คำขวัญอำเภอคลองท่อม

สระมรกตขึ้นชื่อ นามระบือแหล่งลูกปัด งามเด่นชัดน้ำตกร้อน ชื่อกระฉ่อนนกแต้วแล้ว

 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอคลองท่อม

อำเภอคลองท่อม ได้แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลคลองท่อมใต้
  • ตำบลคลองท่อมเหนือ
  • ตำบลคลองพน
  • ตำบลทรายขาว
  • ตำบลพรุดินนา
  • ตำบลเพหลา
  • ตำบลห้วยน้ำขาว

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอคลองท่อม

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคลองท่อม

-- ดูเพิ่ม --