ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,810

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

บริเวณที่เป็นสุสานหอยแห่งนี้ เดิมเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ มีหอยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหอยขม มีขนาดราว 2 ซม. ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวโลก น้ำทะเลไหลเข้ามาท่วมบริเวณหนองน้ำจนหมด ทำให้ธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเปลือกหอยใต้น้ำจนเป็นเนื้อเดียวกัน กลายเป็นแผ่นหินแข็งที่เรียกว่า Shelly Limestone หนาประมาณ 40 เซนติเมตร เมื่อแผ่นดินบริเวณนี้ถูกยกตัวขึ้นสูง ซากฟอสซิลเหล่านี้จึง ปรากฏให้เห็นเป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเล จากการคำนวณหาอายุทางธรณีวิทยาพบว่า ฟอสซิลนี้มีอายุราว 40 ล้านปี ซึ่งมีเพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น คือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐชิคาโก) ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย

 

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ภาพมุมสูง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

รอบๆ ของ หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

รอบๆ ของ หน้าชายหาด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ป้ายอุทยาน

ป้ายอุทยาน

ป้ายสุสานหอย 75 ปี

ป้ายสุสานหอย 75 ปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

เส้นทาง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

เส้นทาง สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ป้ายรายละเอียด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

ป้ายรายละเอียด สุสานหอยสี่สิบล้านปี

การเดินทาง

ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กม. ใช้เส้นทางเดียวกับทาง ไปหาดนพรัตน์ธารา เมื่อถึงบ้านไสไทย จะมีป้ายบอกทางไปสุสานหอย

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --