ที่เที่ยว

แก้ไข

พังงา สถานที่ท่องเที่ยว
  คำขวัญ
 " แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร "

ที่พักแนะนำ