ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,059

อ่าวท่าเลน

อ่าวท่าเลน

อ่าวท่าเลน จะเป็นอ่าวขนาดเล็ก แต่เลื่องชื่อที่สุดในเรื่องของสถานที่พายเรือคายัคระดับโลกแห่งหนึ่ง ที่คุณสามารถพายเรือท่องเที่ยวไปตามเส้นทางตามธรรมชาติ เพื่อสัมผัสธรรมชาติอันแปลกตาและสวยงาม บริเวณภูเขาหินปูนจะมีรูปร่างแปลกตา ข้างล่างน้ำจะใส ทรายขาว เห็นปลาดาวมากมายตลอดแนวของป่าโกงกางที่สมบูรณ์ นอกจากต้นไม้ที่เขียวและร่มรื่นแล้ว ท่านยังสามารถพบเห็นลิงแสม และสัตว์ป่าอื่นๆ ได้อีก เช่น ปลาดาว นก ปู ปลา ฯลฯ

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --