ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,104

หาดไร่เลย์ตะวันตก

หาดไร่เลย์ตะวันตก

หาดไร่เลย์ตะวันตก จะตั้งอยู่ติดกับหาดไร่เลย์ตะวันออก หรือ หาดน้ำเมา โดยมีเพียงโขดหินคั่นกลาง เป็นหายทรายกว้าง น้ำทะเลใส มักมีเรือประมงจอดอยู่เรียงราย ยามที่พระอาทิตย์ตกจะมีความสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก

 
เรือหัวโทงจอดเรียงรายหน้าหาด



น้ำลงช่วงกลางวัน



พระอาทิตย์ยามเย็น



แสงสีส้มสวยๆ ยามเย็น



เช้าวันใหม่พร้อมแสง



พระอาทิตย์ ยามเช้ากับแสงอ่อนๆ



ภาพมุมสูงจากปลายหาด



เวิ้งอ่าวบนที่เห็นคือ อ่าวต้นไทร ถึดลงมาคือ หาดไร่เลย์ตะวันตก



อ่าวต้นไทร ด้านบนคืออ่าวนาง


เวิ้งอ่าวไร่เลย์


หน้าหาดรายาวดีรีสอร์ท



เวิ้งอ่าวไร่เลย์ตะวันตก 

หาดไร่เลย์ตะวันตก 

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --