ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,529

หาดไร่เลย์ตะวันตก

หาดไร่เลย์ตะวันตก

หาดไร่เลย์ตะวันตก จะตั้งอยู่ติดกับหาดไร่เลย์ตะวันออก หรือ หาดน้ำเมา โดยมีเพียงโขดหินคั่นกลาง เป็นหายทรายกว้าง น้ำทะเลใส มักมีเรือประมงจอดอยู่เรียงราย ยามที่พระอาทิตย์ตกจะมีความสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก

 
เรือหัวโทงจอดเรียงรายหน้าหาดน้ำลงช่วงกลางวันพระอาทิตย์ยามเย็นแสงสีส้มสวยๆ ยามเย็นเช้าวันใหม่พร้อมแสงพระอาทิตย์ ยามเช้ากับแสงอ่อนๆภาพมุมสูงจากปลายหาดเวิ้งอ่าวบนที่เห็นคือ อ่าวต้นไทร ถึดลงมาคือ หาดไร่เลย์ตะวันตกอ่าวต้นไทร ด้านบนคืออ่าวนาง


เวิ้งอ่าวไร่เลย์


หน้าหาดรายาวดีรีสอร์ทเวิ้งอ่าวไร่เลย์ตะวันตก 

หาดไร่เลย์ตะวันตก 

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ภาพมุมสูง หาดไร่เลย์ตะวันตก

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --